Venujte sa naplno svojmu biznisu a správu Vašej IT nechajte na nás. Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je komplexná správa o Vašu infraštruktúru. (servery, počítače, notebooky, tablety, telefóny, tlačiarne… ). Spoluprácou s našim tímom technikov získate konkurenčnú výhodu.Externý informatik je zárukou zefektívnenia a zrýchlenia Vašej práce.

Výhody IT outsourcingu:

 • zníženie a kontrola nákladov,
 • sústredenie sa na hlavnú činnosť podniku,
 • prístup k možnostiam a schopnostiam na svetovej úrovni,
 • zdroje nie sú dostupné interne,
 • rýchle riešenie nových požiadaviek na funkčnú oblasť,
 • zvýšenie pružnosti zdrojov,
 • organizačné výhody,
 • rozloženie nákladov na ošetrenie rizík,
 • uvoľnenie kapitálových prostriedkov a vyrovnanie nákladov v čase,
 • prísun financií,
 • prehľad o zadávaných úlohách, časoch a nákladoch na ich riešenie
 • inventarizácia majetku v IT infraštruktúre

Sme lepší ako konkurencia:

 • monitoring zariadení pomocou modernej technológie 24/7/365
 • inventarizácia HW a monitoring nákladov na prevádzku
 • vlastný helpdesk systém s možnosťou pravidelného reportingu
 • špecializácia na odborové riešenia (notári, právnici….)
 • 90 % zásahov riešime on-line na diaľku
 • Nasadzujeme moderné technológie namiesto predaja hardvéru
 • implementáciou našich riešení sa výrazne zefektívni vnútropodniková komunikácia