Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenie bezpečnosti Vášho zariadenia, dokumentov,
dát, serverov, e-mailov a webových stránok.
Bezpečnosť počítačových systémov v žiadnom prípade netreba podceňovať.
Hrozby vo svete IT technológiách sú veľmi rôznorodé.

Bezpečnostné opatrenia
– inštalácia antivírusových programov
– inštalácia antispamových filtrov
– správne nastavenia firewallov
– pravidelné kontroly všetkých zariadení
– pravidelné zálohy dát a dokumentov
– filtrovanie nežiaducej pošty,
– obmedzenia prístupu na zariadenia
– zabezpečenie PC, serverov

ESET SILVER PARTNER