Adresa:

RDS Group s.r.o.
Vavrečka 93
02901 Vavrečka

043/333 71 00
info@rdsgroup.sk
www.rdsgroup.sk

Bankové spojenie:

IBAN: SK61 0200 0000 0035 6833 7558
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 46135677
IČ DPH: SK2023244190

Obchodný register: OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54572/L

Kontaktný formulár