Ako spustiť  manuálne export cenníkov do pokladni?

  1. V menu položke “Predajné miesta” vyberieme pod menu “Centrála PSQL” a v nej klikneme na pod menu “Predajné miesta Centrály PSQL”
  2. Pomocou kláves “SHIFT + ŠÍPKA (hore alebo dole)” vyberieme pokladne do ktorých chceme poslať cenníky. Následne stlačíme tlačidlo “EXPORT”.Ak sú všetky pokladne zapnuté tak počkáme kým zmizne zelené koliesko a cenníky sú exportované. Následne treba na pokladniach aktualizovať dáta.